СЕРИЈА НА ТЕКОТ

  • MD-EL Electromagnetic Flowmeter

    MD-EL Електромагнетен мерач на проток

    Електромагнетниот мерач на проток е погоден за мерење на речиси сите електрично спроводливи течности, како и за мерење на проток на кал, паста и кал.Премисата е дека измерениот медиум мора да има барем одредена минимална спроводливост.Температурата, притисокот, вискозноста и густината немаат влијание врз резултатите од мерењето.

    Може да се користи и за мерење на корозивни медиуми се додека се избрани соодветниот материјал за обложување на цевката и материјалот на електродата.Цврстите честички во медиумот нема да влијаат на резултатите од мерењето.

    Сензорот за проток и интелигентниот конвертор формираат целосен мерач на проток интегрално или одделно.