ЦЕЛСКИ СЕРИИ

  • MD-EL Electromagnetic Flowmeter

    Електромагнетски мерач на проток MD-EL

    Електромагнетниот мерач на проток е погоден за мерење на скоро сите електрично спроводливи течности, како и за мерење на проток на кал, паста и кал. Премисата е дека измерениот медиум мора да има барем малку минимална спроводливост. Температурата, притисокот, вискозноста и густината немаат никакво влијание врз резултатите од мерењето.

    Може да се користи и за мерење на корозивни медиуми сè додека се изберат соодветниот материјал за обложување на цевките и материјалот од електродата. Цврстите честички во медиумот нема да влијаат на резултатите од мерењето.

    Сензорот за проток и интелигентниот конвертор формираат комплетен мерач на проток интегрално или одделно.