ДИГИТАЛЕН КОНТРОЛЕР НА ПРИТИСОК

 • MD-S800V VACUUM PRESSURE CONTROLLER

  MD-S800V КОНТРОЛЕР НА ВАКУУМ ПРИТИСОК

  LED со 4 цифри за прикажување на притисокот во реално време

  Опремен со сензор за притисок со висока прецизност

  Излез на реле сигнал, границите може да се прилагодат

  Контрола на доцнење, заштита со лозинка, обратна контрола

 • MD-S600EZ DIGITAL PRESSURE CONTROLLER

  MD-S600EZ ДИГИТАЛЕН КОНТРОЛЕР НА ПРИТИСОК

  LED со 4 цифри за прикажување на притисокот во реално време

  Опремен со сензор за притисок со висока прецизност,

  Излез на реле сигнал, горната и долната граница се прилагодливи

  Контрола на одложување, обратна контрола, заштита од истекување притисок, заштита со лозинки

 • MD-S800 ECONOMIC DIGITAL PRESSURE CONTROLLER

  MD-S800 ЕКОНОМСКИ ДИГИТАЛЕН КОНТРОЛЕР НА ПРИТИСОК

  LED со 4 цифри за прикажување на притисокот во реално време

  Опремен со сензор за притисок со висока прецизност, опсег од 0~1…600bar

  Излез на реле сигнал, границите може да се прилагодат

  Контрола на доцнење, заштита со лозинка, обратна контрола

 • MD-S800EZ DIGITAL PRESSURE CONTROLLER

  MD-S800EZ ДИГИТАЛЕН КОНТРОЛЕР НА ПРИТИСОК

  LED со 4 цифри за прикажување на притисокот во реално време

  Опремен со сензор за притисок со висока прецизност,

  Излез на реле сигнал, горната и долната граница се прилагодливи

  Контрола на одложување, обратна контрола, заштита од истекување притисок, заштита со лозинки

 • MD-S900EZ DIGITAL PRESSURE CONTROLLER

  MD-S900EZ ДИГИТАЛЕН КОНТРОЛЕР НА ПРИТИСОК

  LED со 4 цифри за прикажување на притисокот во реално време

  Опремен со сензор за притисок со висока прецизност,

  Излез на реле сигнал, горната и долната граница се прилагодливи

  Контрола на одложување, обратна контрола, заштита од истекување притисок, заштита со лозинки

 • MD-S910 ECONOMIC DIGITAL PRESSURE SWITCH:

  MD-S910 ЕКОНОМСКИ ДИГИТАЛЕН ПРИТИСКУВАЧ ЗА ПРИТИСОК:

  4 цифрена LED за прикажување на притисокот во реално време

  Достапни се три единици за притисок: Mpa Kgf Psi

  Излез на реле сигнал, горната и долната граница се прилагодливи

  Контрола на одложување, обратна контрола, заштита од истекување притисок, заштита со лозинки